Pag-renta ng Telepono sa Mexico

Paano ang procedure namin sa pagpapahiram ng telepono sa Mexico?

1) Ang renta ng telepono ay depende sa tagal ng pag-stay ninyo sa Mexico. Halimbawa, kung mag-stay ng 1 week sa Mexico, ang renta ay US$10 per day.

2) Kung kasama kayo sa long stay options namin na mayroon pinakamaiksing tour na 7 days, libre namin ipapagamit at ipapahiram ang telepono sa inyo.

3) Deposit na US$100 na refundable oras na ibalik ninyo ng walang damage ang telepono sa amin.

Note: Ang bawat linya ng telepono na ipinapahiram namin ay unlimited ang text at phone calls sa buong Mexico, US at Canada – landline o mobile. Unlimited din ang Facebook, Whatsapp, FB Messenger at Twitter – hindi sila gumagamit ng data. Mayroong libreng data na 1.5 GB para naman sa iba pang applications kagaya ng Google Maps at iba pa.