Filipino-Canadian Bus Tour: New York City – May 2018

Kabayan, sama na sa Anet’s Tours bus trip sa New York City sa Mayo 19 hanggang 21, 2018. Halos Filipino lahat ang kasama natin at dadaan tayo sa Jollibee sa New Jersey, kaya mga kababayan sa Greater Toronto Area – SAMA NA!! Para malaman ang ibang detalye at presyo, tumawag po sa (416)803-6316.

bus tours for filipinos in canada

Join Anet’s Tours bus trip to New York City on May 19 to 21, 2018 for Filipinos living in and around Toronto GTA. For pricing & more information call (416)803-6316.